Науково-практичний подіум "Закон руху вперед" 

11.03.2020


11 березня 2020 мала честь долучитися до Науково-практичного подіуму «Закон руху вперед: педагогічна інноватика Антона Макаренка», який відбувся у Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка напередодні 132-ї річниці з дня народження визнаного світом велета української педагогіки. 

Партнерами-ініціаторами круглого столу є Національна академія педагогічних наук України, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, Кафедра професійної і вищої освіти центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».

Формат зустрічі науковців, викладачів закладів фахової передвищої та вищої освіти з директорами, заступниками директорів з виховної роботи, методистів професійно-технічних закладів освіти передбачав можливість кожного долучитися до обговорення Закону руху вперед через призму часу та особистісного бачення парадигми призначення педагога в освітньому просторі з урахуванням сучасного правового поля.

Цікаві факти про унікального педагога Антона Семеновича Макаренка, якого по смерті радянська доба зробила інструментом ідеології, про те, чому варто було відстоювати ім'я Макаренка у назві коледжу, емоційна дискусія щодо проблем і викликів сьогодення та готовності освітян з ними стикатися і гідно вирішувати, багатомірне бачення системи освіти з точки зору педагога, молодої людини, яка щойно вступає в життя та потребує довіри і підтримки, та її батьків - заради таких дискусій варто збиратися. Адже у цьому світі все впливає на все, і відповідальність за наявну дійсність лежить на кожному.

Усі присутні зійшлися на думці, що сучасній освіті бракує атмосфери радості, яка розпалювала б у дітях цікавість і жагу до знань. Останні часто глухнуть ще в зародку, адже далеко не кожна дитина може протистояти освітній системі, й, позбавлена альтернатив, гнучкого підходу, віри та підтримки з боку дорослих, здається, отже, шукає кращої долі там, де їй підказує соціум. Не знаходячи себе, українська молодь стоїть перед вибором: або зректися мрій у власній країні або виїхати закордон шукати місця під сонцем. І не останню роль у цьому виборі відіграє система освіти.

Саме тому, часто всупереч обставинам, освітяни, працівники бібліотечної сфери й представники культури об'єднують свої зусилля і прагнення, адже під час неформальної взаємодії, у синергії різних досвідів народжується безліч ідей, які з часом починають працювати на користь держави. Головне - проговорити, осмислити, зважити свою здатність не зректися вічного, відкинути старе і віджиле й переймати позитивний досвід від колег, бути агентом змін, як того вимагає сучасність. Головне - не боятися рухатись уперед і мати потужний стимул, гнучку ідею. Тож дуже допоміг нинішньому спілкуванню у рамках подіуму флешмоб «Антон Макаренко: цитата дня».

Про важливість такого партнерства говорили у своїх доповідях к.п.н., голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка пані Віта Данькевич, яка зауважила на феномені видатного педагога Макаренка, який у період історичної смути 20-тих - 30-тих років минулого сторіччя взяв на себе відповідальність очолити виправні заклади та допоміг вилюдніти величезній кількості юнаків із кримінальним минулим), а також наголосила на перспективах використання його ідей сучасними закладами освіти; д.п.н., професорка, завідувачка кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» пані Марина Артюшина, яка спрямувала дискусію в річище актуальних завдань та механізмів партнерства у підготовці викладачів закладів професійної освіти; д.п.н., професорка кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» пані Ганна Романова, яка науково обґрунтувала напрями впровадження ідей А. С. Макаренка в управління закладом освіти.

У процесі роботи подіуму кожен учасник зміг поділитися досвідом і підкреслити необхідність вивчення і поширення педагогічних ідей унікального українського педагога Макаренка, привласненого совєтською системою. Дивовижно, та кожна запропонована цитата Антона Семеновича виявилася... сучасною. З легкої руки модертора Круглого столу, к.п.н., завідувачки кафедри педагогіки і психології коледжу імені Антона Макаренка та невтомної громадської діячки пані Ніни Гомелі зайшла дискусія «Чи правда, що... (цитата). А як це працює у вас?»

Щодо мене, то говорили із педагогами про Щастя навчатися, Вогник Знань і Вдячність. Моєю задачею була доповідь: "Як уяскравити світ довкола себе". У розмові знайшлося місце віршам і ролі бібліотеки у вихованні особистості. Ділилася теплом і власним досвідом завдяки невтомній бджілці пані Ніні Гомелі. Як мама, зауважила на необхідності створення території щастя у стінах закладу освіти, про роль самоприкладу та безперервної самоосвіти у формуванні особистості, як бібліотекарка, навела приклади досить ефективної комунікації сучасної бібліотеки із молоддю, наголосила на необхідності творення якісного, потужного, привабливого освітньо-інформаційного українського поля, яке крім фахівців-ентузіастів своєї справи більше ніхто не зробить.

Та найнезабутнішим меседжем зустрічі стала «віра у завтрашню радість» Антона Макаренка, без якої неможливі великі зміни. 
Дякую за взаємозбагачення!